Het Houtwijkblad

houtwijkbladjpg1


 
In het Houtwijkblad worden alle wetenswaardigheden uit de wijk opgenomen om iedereen te informeren over actuele aangelegenheden, over de voortgang van allerlei zaken en over de bereikte resultaten. Het is een kwartaalblad, dat in een oplage van 6.000 huis-aan-huis in de wijk wordt verspreid. Hierbij roept het wijkberaad bewoners op om stukjes voor het wijkblad aan te leveren. Deze kunnen worden gericht aan de redactie, die zich wel het recht voorbehoudt om teksten in te korten en/of aan te passen of helemaal niet te plaatsen. 

 

Uitgaven 2024

Houtwijkblad maart 2024

Houtwijkblad juni 2024

Houtwijkblad september 2024

Houtwijkblad december 2024

 
Uitgaven 2023

Houtwijkblad maart 2023

Houtwijkblad juni 2023

Houtwijkblad september 2023

Houtwijkblad december 2023

 

Uitgaven 2022

Houtwijkblad maart 2022

Houtwijkblad juni 2022

Houtwijkblad september 2022

Houtwijkblad december 2022

 

Uitgaven 2021

Houtwijkblad maart 2021

Houtwijkblad juni 2021

Houtwijkblad september 2021

Houtwijkblad december 2021