+++Herfstuitgave Houtwijkblad met allerlei interessante wijkthema's+++++Uitnodiging Algemene Najaarsledenvergadering woensdag 25 oktober 2017++++++Laatste nieuws over Houtwijk zie kopje 'Nieuwsmedia' hierboven...++++++Zie voor meer informatie ook onze digitale nieuwsbrieven - via menubalk hierboven+++