Doelstellingen

Doelstellingjpg

De vereniging Wijkberaad Houtwijk werd op 24 november 1981 opgericht. Houtwijk omvat het gebied begrensd door de Oude Haagweg, Volendamlaan, Leyweg, Escamplaan, Margaretha van Hennebergweg, Kapelaan Meereboerweg, Lippe Biester-feldweg, Loosduinse Hoofdstraat. Tot de wijk behoort ook het ZKD-bedrijventerrein, bestaande uit Zichtenburg (Z), Kerke-tuinen (K) en Dekkershoek (K).
 

Doelstellingen
Het bevorderen van het woon- en leefmilieu in de wijk, het behartigen van de belangen van de bewoners en het stimuleren van de zelfwerkzaamheid van de bewoners.

Vrijwilligers belangrijk
Het Wijkberaad Houtwijk vertegenwoordigt de ruim 12.000 inwoners in het gebied. Echter, het bestuur kan zijn werk niet goed doen zonder de actieve bijdrage van de vele vrijwilligers die onze wijk gelukkig telt. Sommigen daarvan zetten zich al jaren in voor een zelfde steeds doorgaande activiteit (zoals het Wijkpreventieteam of de redactie van het wijkblad). Anderen melden zich, bijvoorbeeld, met de vraag of ze zich namens het wijkberaad mogen inzetten voor een specifiek project. Het gaat hierbij dan meestal om inspraakprocedures voor bestemmingsplannen. Het wijkberaad is een hechte club en bestaat uit leden met heel verschillende achtergronden, wat het juist zo leuk maakt om er deel van uit te maken.

Oproep
"Voelt u zich aangetrokken om deel te nemen aan het Wijkberaad Houtwijk, laat het ons dan weten . Wij nodigen u dan graag uit voor een vrijblijvend gesprek!", aldus voorzitter Ramon Meesters. Klik hier voor de contactgegevens.