Deze dit jaar geformeerde werkgroep heeft vooralsnog tot taak te inventarisern (monitoren) wat er zoals aan noden en wensen onder de ouderen in Houtwijk bestaat bestaat. Zonodig worden diverse relevante welzijnorganisaties erbij betrokken om bepaalde activiteiten te ontwikkelen. Het belang van een en ander moge o.a. blijken uit het feit dat in de wijk twee verpleeginstellingen en een verzorgingscentrum zijn te vinden.