De commissie Loosduinen vertegenwoordigt het stadsdeel Loosduinen en adviseert over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het stadsdeel. De commissie die de belangen van zo'n 50.000 mensen behartigt bestaat in 2013 negentig jaar.

Vertegenwoordigingen
In deze commissie zijn de zeven wijkberaden vertegenwoordigd, het bedrijfsleven, welzijnsorganisaties, politie Haaglanden en het stadsdeelkantoor. Het Wijkberaad Houtwijk wordt vertegenwoordigd door de voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris.De hoofdtaken van de commissie Loosduinen worden ondersteund door twee projectgroepen. De projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV) en de projectgroep Welzijn en Beheer (WB).

Meer informatie
Op de website van de gemeente Den Haag is meer informatie te vinden.