Startschot

Burgemeester van Aartsen gaf vrijdag 19 maart 2010 het startschot voor de ‘vernieuwbouw’ van het HagaZiekenhuis. Hij deed dat in ‘winterse’ sferen. Het HagaZiekenhuis combineerde het begin van de nieuwbouw met een ludiek afscheid van de winter.

Klankbordgroep

In juni 2007 werd een klankbordgroep opgericht. De vertegenwoordiging van deze groep bestond uit leden van de wijkbesturen Leyenburg en Houtwijk, VVE aan de Leyweg, Volkstuinvereniging, VVE Florence Nightingale park, Ceres-Proper Stok en de Gemeente.
Het was de bedoeling dat deze groep om de 6 weken bij een zou komen. Maar sinds november 2008 kwamen alle bijeenkomsten te vervallen.