Bezorgdheid

Op donderdag 13 oktober jl. was het een drukte van jewelste tijdens de ledenvergadering van het Wijkberaad Houtwijk. Cor Smits en Bert Lots, bewoners uit de Dag Hammerskjoldstraat, toonden daar hun bezorgdheid over het huidige parkeergedrag in de omgeving van het HagaZiekenhuis.

Een 60-tal bezoekers van de vergadering waren speciaal voor deze presentatie naar de ledenvergadering gekomen. Al gauw ontstond naar aanleiding hiervan een levendige discussie. Personeel, maar ook bezoekers en werklieden, parkeren in de directe woonomgeving van bewoners aan de Mahatma Ghandistraat, Albert Schweitzerlaan, de Maarten Luther Kinglaan en de Escamplaan.

Toenemende bezorgdheid
Sinds de verhogingen van de parkeergelden op de parkeerterreinen van het HagaZiekenhuis van 1 euro per dag naar 1 euro per uur is dit vervelende gedrag door eerst personeel begonnen. Na de start van de verbouwing van het HagaZiekenhuis kwamen daar gaandeweg ook bezoekers en de werklieden bij. De werkgroep is door dit parkeergedrag bang voor het ontwrichten van het huidige woongenot. De bezorgdheid van de werkgroep was eerder op 14 september jl groter geworden na de presentatie van de Dienst Stads Ontwikkeling in de Thomaskerk in het Leyenburggebied. De plannen rondom en in het gebied worden gepresenteerd in het "Stedenbouwkundig Kader Escamp" dat u hier kunt downloaden en kunt lezen. Stedenbouwkundig plan (pdf, 9216 kB).

Inspraak noodzakelijk
Duidelijk is dat de bewoners, ook ivm de komende aanbouw van ongeveer 700 nieuwbouwwoningen, inspraak willen krijgen in het bestemmingsplan van de gemeente. Ook de ontsluiting van het nieuwe gebied kwam aan de orde. Men heeft plannen de Escamplaan vanaf de Houtwijklaan in twee richtingen open te stellen richting het Hagaziekenhuis. De bussluis zal worden verlegd nabij de kruising van de Escamplaan met de Albert Schweitzerlaan. Het verkeer komende vanaf de Escamplaan en de kruising van de Leijweg, zal gedwongen worden de woonwijk in te rijden via de Albert Schweitzerlaan. De werkgroep wil de grieven van de bewoners inventariseren in een enquete, die onder ongeveer 350 woningen in de directe omgeving in Houtwijk zullen worden verspreid. De werkgroep zal de spreekbuis worden richting HagaZiekenhuis en de gemeente.