Juni 2011: Enquête
concept bestemmingsplan

plattegrond_houtwijk_woonwHet Wijkberaad Houtwijk houdt een enquête onder alle bewoners van de Q.A. Nederpelstraat over het concept Bestemmingsplan Escamplaan, geschreven door de afdeling DSO (Dienst Stedelijke Ontwikkeling) van de Gemeente Den Haag in juni 2011. Dit plan beschrijft de invulling en ontsluitingsroutes van het voormalige woonwagenkamp.

Kort samengevat bevat het plan het voorstel om 80-90 woningen te bouwen op het voormalige woonwagenkamp, met circa 120 parkeerplaatsen. Dit plan wordt vervolgens gespiegeld aan de wettelijke criteria voor het ruimtelijk beleid en milieu (waaronder geluid, luchtkwaliteit, groen, water, bodem…). Volgens gedaan onderzoek voldoet dit plan aan de criteria.

Opvallende zaken
Volgende zaken vallen ons hierbij op:

  • 1. De groene wal van de Escamplaan wordt doorgetrokken en de bestaande ontsluiting aldaar met de Escamplaan komt te vervallen.
  • 2. De aan- en afvoer van de extra auto’s die de nieuwe wijk zal genereren wordt via de Q.A. Nederpelstraat afgevoerd richting Margaretha van Hennebergweg en de Dr. J. Presserstraat/Escamplaan (zie plattegrond bijlage).

De enquêteformulieren worden verspreid onder alle bewoners van de Q.A. Nederpelstraat en dienen voor 28 juni 2011 te worden geretourneerd naar de in het formulier vermelde adressen.

Originele documenten
Voor meer informatie klik hieronder voor de documenten van de DSO (Dienst Stedelijke Ontwikkeling) van de Gemeente Den Haag (juni 2011).

plattegrond_houtwijk_woonw