Nieuwbouw op voormalige
woonwagenkamplocatie

Houtwijk krijgt nieuwe buurt met 92 eengezinswoningen.De gemeente Den Haag wil Houtwijk graag uitbreiden met een nieuwe buurt van 92 woningen. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor de voormalige woonwagenkamplocatie aan de Escamplaan aangewezen als bouwterrein.

Twee bruggen en een geluidswal
Het terrein ligt momenteel vrij geïsoleerd: aan drie kanten is het omringd door water en is momenteel alleen bereikbaar via de Escamplaan. Om de buurt te verbinden met de rest van de wijk worden twee bruggen aangelegd. De eerste sluit aan op de Q.A. Nederpelstraat; de tweede komt vlakbij de T-splitsing met de A. van der Tangstraat. De geluidswal aan de Escamplaan
wordt doorgetrokken tot aan het bedrijventerrein Dekkershoek. Bekeken wordt of het mogelijk is hier woningen in te verwerken. De toegang via de Escamplaan vervalt.

Karakter
De aanwezigheid van het water zal benut worden om de buurt een eigen, specifiek karakter te geven. Het ontwerp van de bouwblokken, het stratenpatroon, de openbare ruimte en het groen moeten er voor zorgen dat de buurt qua uitstraling toch aansluit bij de rest van de wijk.

Bouwenvelop
Het is nog onbekend welke projectontwikkelaar de huizen gaat bouwen. De gemeente start hiervoor een selectieprocedure waarbij gebruik wordt gemaakt van een zogenaamde bouwenvelop. Dit betekent dat de gemeente een aantal stedenbouwkundige randvoorwaarden stelt waaraan moet worden voldaan, maar dat de ontwikkelaar vervolgens meer vrijheid heeft om het project verder uit te werken.