Ontsluiting voormalig
woonwagenkamp Escamplaan

De Gemeenteraad heeft in januari 2012  ingestemd met het voorstel voor twee ontsluitingen aan de Q.A. Nederpelstraat en afsluiting van de bestaande ontsluiting aan de Escamplaan.

Straatbewoners tegen gemeentevoorstel
De heren Koos Zuiderwijk en Cor Werksma hebben met actieve ondersteuning van het wijkberaad actie gevoerd tegen het voorstel van de Gemeente Den Haag om de ontsluiting van het met woningen te bebouwen terrein op het voormalige  woonwagenkamp in de Q.A. Nederpelstraat te laten plaatsvinden. Hiervoor heeft men een enquête opgesteld voor de straatbewoners met een response van 40% retour binnen een week, en met een resultaat waaruit naar voren kwam dat 100% van de ca. 60 respondenten ‘tegen’ het voorstel van de Gemeente was.

Andere mogelijkheden
Met dit resultaat heeft het Wijkberaad via Commissie Loosduinen aan de Gemeente Den Haag geadviseerd om naar andere mogelijkheden te zoeken voor ontsluiting. Ook heeft het Wijkberaad de zienswijzen aangeleverd met argumenten tegen het voorgestelde bestemmingsplan. Daarnaast heeft de voorzitter van Wijkberaad Houtwijk tot 2x toe de Gemeenteraad tijdens raadsvergaderingen verzocht om naar goede alternatieven te zoeken.

Negatief resultaat
Het beoogde resultaat werd helaas niet bereikt. De Gemeenteraad heeft op 26 januari 2012 ingestemd met het voorstel voor 2 ontsluitingen aan de Q.A. Nederpelstraat en afsluiting van de bestaande ontsluiting aan de Escamplaan.  Wethouder Norder heeft toegezegd de bestaande onoverzichtelijke en gevaarlijke verkeersafwikkeling vanuit de wijk naar de Hennebergweg en de uitgang aan de Dr. J. Presserstraat in onderzoek te nemen en passende maatregelen te nemen.