Protestactie in 'Commissie Ruimte'

De gemeente Den Haag wil Houtwijk uitbreiden met 92 woningen (locatie voormalige woonwagenkamplocatie  Escamplaan). Bij de wijkbewoners (omgeving Q.A. Nederpelstraat) bestaat echter grote weerstand tegen de voorgestelde ontsluiting. Op 15 december 2011 sprak Ramon Meesters (voorzitter Wijkberaad) hierover in het Haagse stadhuis in de ‘Commissie Ruimte’. Klik hier voor zijn bijdrage.