Vervolgstappen
aanpak sluipverkeer

De heren Van der Meer, Elenbaas en Van der Klauw vormen de Commissie 30-km zone binnen Wijkberaad Houtwijk. In de wijk (met name Berlagelaan) ondervindt men steeds meer last van te hardrijdend (sluip)-verkeer. Hierdoor ervaart men steeds meer een gevoel van onveiligheid.

Vervolgstappen
Een enquête werd gehouden met 30% response met de bevestiging van het gezamenlijk gedeelde gevoel van onveiligheid. De vervolgstap is de uitvoering van een eigen meting, waarbij men op een dag bij alle uitgangen van Houtwijk-Noord zal posten voor het registreren van nummerborden en tijdstippen van autoverkeer dat de wijk inrijdt en verlaat. Zo zal men het percentage sluipverkeer kunnen meten. Het resultaat zal de basis zijn voor gesprekken met de gemeente.