Tussenstand enquête
'30 km/uur zone'

Twee weken geleden werden 600 enquêteformulieren inzake de 30 km/uur zone verspreid onder bewoners aan de Architect Berlagelaan, Architect Dudoklaan, Albert Schweitzerlaan, Laan van de Mensenrechten en enkele straten die direct op deze lanen uitkomen. Tot nu toe is slechts 24% retour gekomen.

 

Wellicht hebben de 'non-respondenten' nog geen tijd gehad om de enquête in te vullen. Praat er eens over met elkaar. Wij denken dat we pas een draagvlak hebben als 70% van de bewoners deze actie steunt.

'Doorn in het oog'
Over het algemeen kunnen we stellen dat het te hard rijden ons allen (op enkelen na) een doorn in het oog is. Het verkeer bij de Montessorischool - tijdens het brengen en halen van de kinderen - is een complete chaos. Dubbel parkeren, gevaarlijke inhaalmanoeuvres door zowel automobilisten die door willen rijden, als fietsers op weg naar school en kantoor. Het overmachtige vracht- en taxiverkeer rond de Architect Duikerstraat. De Albert Schweitzerlaan waar ook veel vrachtverkeer zijn weg zoekt en waar geen verkeersdrempels liggen.

Belangrijke suggesties
U hebt een aantal suggesties aangedragen: meer drempels, wegversmallingen, borden, flitspalen, hekjes enzovoort. Drie belangrijke punten willen wij er even uitlichten:

1. Het openstellen van de Escamplaan. Dit is een heikel punt. Al vele jaren strijden wij voor deze optie, maar de gemeente weigert er zelfs op in te gaan. Een recent telefoongesprek met de afdeling DSO van gemeente Den Haag bevestigt dit nogmaals. Wij zijn overigens zeer bezorgd over het bestemmingsplan rond het HagaZiekenhuis. Zevenhonderd nieuwe woningen en dik tweeduizend parkeerplaatsen. Hoe gaat de afwikkeling van het verkeer er uit zien? De bussluis die verplaatst wordt tot even voor de kruising met de Albert Schweitzerlaan. Via onderstaande link kunt u daar meer over lezen. Zie vooral de pagina's 44, 48 en 49. http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Nieuwbouwplannen-LeywegEscamplaan.htm

2. Enkelen onder ons opteren om van onze wijk een eenrichtingsgebied te maken. Zoals bijvoorbeeld in de Vogelwijk.

3. Ook wordt aangedragen om de wijk in tweeën te delen. De afsluiting zal dan zijn op de brug tussen de Architect Dudoklaan en de Albert Schweitzerlaan. Hierdoor wordt het zogenaamde doorgaande verkeer c.q. sluipverkeer tegengegaan. Hulpdiensten kunnen uiteraard wel doorrijden.

Dringend beroep
Wij beseffen dat de punten 2. en 3. onmiddellijk voor- en tegenstanders oproepen. Daarom doen we een dringend beroep op u om ook te reageren. Wij willen uw reactie meenemen in ons overleg met de gemeente. Michiel van der Meer, Architect Berlagelaan 150 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 070-3911782/06 10692255) en Maurice Elenbaas, Albert Schweitzerlaan 63 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).