Het bestuur van Wijkberaad Houtwijk bestaat  uit de volgende personen:

 • Ramon Meesters (voorzitter)
 • Yvonne Hartman (penningmeester)
 • Femke-Beeloo-Planken (secretaris)
 • Stephan Bergmans (bestuurslid)
 • Danny Boers (bestuurslid)
 • Gesina Versteeg (bestuurslid)       

Aspirant-bestuursleden*

 • Schwanette Beeloo-Bekkema 
 • Marjolein Minks
  (* benoeming tijdens ledenvergadering maart 2019)

 


 • Marcel Dullaart (webmaster)
 • Cees Willemse (hoofd-/eindredactie Houtwijkblad/Houtwijksite)