Positie:
Bestuurslid
Overige informatie:

STEPHAN BERGMANS, BESTUURSLID Voor Wijkberaad Houtwijk is de komende jaren een van de belangrijkste projecten het opzetten van een straatvertegenwoordigersteam. Onder meer om de veiligheid en leefbaarheid in onze wijk te verbeteren. Bestuurslid Stephan Bergmans heeft zich ooit als eerste straatvertegenwoordiger in Houtwijk aangemeld, omdat ook hij vindt dat straatvertegenwoordigers mee kunnen helpen om de woonomgeving schoon, vriendelijk en veilig te houden. Het gaat daarbij onder meer om het signaleren van vervuiling, vernielingen en overlastgevend gedrag. Als projectleider tekent hij voor de realisatie van dit bijzondere project, maar is ook bij tal van andere Houtwijkzaken betrokken.