+++Winteruitgave Houtwijkblad met allerlei wijkwetenswaardigheden - zie digitale versie hieronder++++++Met speciaal middenkatern over 40-jarig jubileum Wijkberaad Houtwijk++++++Eventuele jubileumviering wordt verschoven naar 2022+++


Houtwijkbladen 2020

vierpaginahwb2020

voorkanthwb42020


Houtwijkblad Kerst 2020

Klik op afbeelding voor digitale versie.