+++Winteruitgave Houtwijkblad met allerlei wijkwetenswaardigheden - zie digitale versie hieronder++++++Met speciaal middenkatern over 40-jarig jubileum Wijkberaad Houtwijk++++++Eventuele jubileumviering wordt verschoven naar 2022+++


Houtwijkblad (juni 2021)websitehwv22021basisjpg