+++In verband met de Coronacrisis is onze Algemene Voorjaarsledenvergadering verschoven naar het najaar: woensdag 14 oktober 2020 ++++++Zie voor het laatste nieuws de nieuwste uitgave van het Houtwijkblad+++

Zomer-uitgave Houtwijkblad 2019

hwb22019voorpagina10.06.2019 - In deze zomer-uitgave van het Houtwijkblad onder meer de artikelen 'Gelukkige Buurtbudget-prijswinnaars', 'Tussenstand TOP 10 Houtwijk-prioriteiten' en 'Kennismaking met nieuwe wijkagent'. In het middenkatern aandacht voor de platformfunctie van Wijkberaad Houtwijk voor het project 'Duurzaam wonen in Houtwijk' alsmede voor de voortgang van het Houtwijk-dossier Zwanen in nood. De papieren versie werd huis-aan-huis verspreid midden week 24 (op woensdag 12 en donderdag 13 juni 2019).  Klik hier voor de digitale versie. Klik hier voor eerder verschenen uitgaven

Pagina 19 Belangrijke data in 2019
Klik hier voor een overzicht van belangrijke data in 2019
Pagina 5 Algemene Voorjaarsledenvergadering
Klik hier voor het verslag van de Algemene Voorjaarsledenvergadering

Klik hier voor het jaarverslag 2018.