+++Herfstuitgave Houtwijkblad met allerlei wijkwetenswaardigheden. - zie digitale versie hieronder++++++We mogen weer vergaderen: Uitnodiging voor Algemene Ledenvergadering op woensdag 20 oktober 2021 - iedereen van harte welkom - zie bericht hieronder++++++Nog geen uitbundige viering 40-jarig jubileum Wijkberaad Houtwijk - wordt verschoven naar 2022+++


Alternatieve Ledenvergadering 2021