+++In verband met de Coronacrisis is onze Algemene Voorjaarsledenvergadering verschoven naar het najaar: woensdag 14 oktober 2020 ++++++Zie voor het laatste nieuws de nieuwste uitgave van het Houtwijkblad+++

Lente-uitgave Houtwijkblad 2019

voorpaginahwb1201925.02.2019 - In deze lente-uitgave onder meer de artikelen 'Houtwijk primeur met Buurtbudget van € 100.000', 'Terugblik op speciaal Houtwijkfestival' en 'Uitnodiging voor Voorjaarsledenvergadering Wijkberaad Houtwijk'. Ook met tussenstanden van allerlei wijkthema's, zoals "Vervolgacties speciale Houtwijk-enquête' en 'Voortgang strijd voor Zwanen in nood', alsmede een interview met een markant wijkgenoot: Paul Buijtelaar, die zich met hart en ziel inzet voor Houtwijk in het algemeen en voor zijn eigen buurt in het bijzonder. En er is nog veel meer nieuws te lezen. De papieren versie wordt huis-aan-huis verspreid midden week 10.  Klik hier voor de digitale versie. Klik hier voor eerder verschenen uitgaven

Belangrijke data in 2019
Klik hier voor een overzicht van belangrijke data in 2019.