+++In verband met de Coronacrisis is onze Algemene Voorjaarsledenvergadering verschoven naar het najaar: woensdag 14 oktober 2020 ++++++Zie voor het laatste nieuws de nieuwste uitgave van het Houtwijkblad+++

Lente-uitgave Houtwijkblad

lentekriebelsdef15.03.2018 - In deze uitgave onder meer aandacht voor het rapport ‘Houtwijk, opmaat naar ‘Residentie-kwaliteit’ van de werkgroep Openbare Ruimte Houtwijk over het gewenste extra onderhoud in onze wijk. Ook artikelen over de speciale debatavond ‘Slag om Houtwijk’ over de vraag ‘Wat heeft Haagse politiek met Houtwijk voor…’, over de wervingsactie Wijkpreventie Houtwijk/ Meer geel op straat… en over Kleurenpracht in Bokkefort/Speciaal voor Houtwijk-jongeren. En er is nog meer nieuws te lezen.De papieren versie is huis-aan-huis verspreid midden deze week.  Klik hier voor de digitale versie. Klik hier voor eerder verschenen uitgaven.

  Dit hebben de Haagse politici met Houtwijk voor…

Houtwijkers in debat met Haagse politici 
stemphulpjpg14.03.2018 - Op 21 maart mogen ook Houtwijkers naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Maar wat willen de politieke partijen de komende jaren? En zijn er kandidaten die weten wat er in Houtwijk leeft? Wat heeft de politiek specifiek voor met deze prachtige wijk? Om dat te achterhalen organiseerde Wijkberaad Houtwijk op woensdag 21 februari 2018 - net als vier jaar geleden - een debatavond, nu onder het motto ‘De slag om Houtwijk’. Kandidaten van partijen die in 2014 in de raad kwamen, gingen met elkaar in debat en met de Houtwijkers in gesprek. Lees meer in het hoofdartikel in Houtwijkblad 1/2018 maart-uitgave en in het speciale debatverslag ’Slag om Houtwijk’, waarin tal van (wijk)stellingen aan de orde komen. 

Handige stemhulp voor Houtwijkers…
Houtwijk is een mooie wijk, maar heeft veel achterstallig onderhoud, dat met reguliere budgetten niet meer kan worden teruggebracht naar de gewenste woonomgeving. Er is dus extra geld van de gemeente nodig, hetgeen onder meer wordt aangetoond in het rapport ‘Houtwijk, opmaat naar Residentiekwaliteit’ (zie dossier). Op basis van de uitspraken van raadslieden en de partijprogramma’s heeft de werkgroep Openbare Ruimte Houtwijk een analyse gemaakt van de concrete beloften die de partijen in dit verband doen voor Houtwijk. Dit overzicht laat zien wat de Haagse politici met Hout-wijk voor hebben en kan dienen als een nuttige stemhulp voor alle wijkgenoten bij de komende verkiezingen.


 

Uitnodiging voorjaarsledenvergadering 
uitnodigiomg05.03.2018 - Op woensdag 28 maart 2018 zijn alle bewoners van Houtwijk en andere belangstellenden van harte welkom op de Algemene Voorjaarsleden-vergadering van Vereniging Wijkberaad Houtwijk. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Zorgcentrum Houthaghe, Toon Dupuisstraat 10 in Den Haag. Aanvang 20:00 uur (zaal open: 19:30 uur). Er komen allerlei belangrijke wijkgebonden thema’s aan de orde, zoals Houtwijk Residentiekwaliteit, updates wijkgenten en wijkpreventie, project deelauto’s in Houtwijk, plannen Connexxion-terrein en aanpak ongedierte in Houtwijk. Klik hier voor meer informatie. Iedereen is van harte welkom.