Overzichtskaart van Houtwijk

Begrenzing Houtwijk:  Oude Haagweg - Volendamlaan - Leyweg - Escamplaan - Margaretha van Hennebergweg - Kapelaan Meerboerweg - Lippe Biesterfeldweg - Loosduinse Hoofdstraat. Op de overzichtskaart is per abuis de markering weggevallen voor het wijkdeel met de begrenzing: Lippe Biesterfeldweg - Loosduinse Hoofdstraat, -Burgemeester Hovylaan - fietspad Burgemeester Hovylaan/Lippe Biesterfeldweg. Ook het wijkdeel Zichtenburg-Kerketuinen staat niet gemarkeerd. Wordt gecorrigeerd.