Tijdens onze voorjaarsledenvergadering in maart 2017 stemden de aanwezige leden in met zowel de herbenoeming van alle herkiesbare bestuursleden, als met de benoeming van het nieuwe bestuurslid Femke Beeloo-Planken, die sinds 2016 ook redactielid is.

Het bestuur van Wijkberaad Houtwijk bestaat nu uit de volgende personen:

  • Ramon Meesters (voorzitter)
  • Yvonne Hartman (penningmeester)
  • Loes Gordijn (secretaris)
  • Stephan Bergmans (bestuurslid)
  • Femke Beeloo-Planken (bestuurslid)
  • Danny Boers (bestuurslid)
  • Gesina Versteeg (bestuurslid)

  • Marcel Dullaart (webmaster)
  • Cees Willemse (hoofd-/eindredactie Houtwijkblad/Houtwijksite)