+++Nieuwe maandelijkse digitale nieuwsbrief uit - zie menu 'Nieuwsbrief' hierboven+++++++++Doe ook mee aan speciale actie ''Welkom in Houtwijk...' zie nieuwsbericht hieronder+++Laatste nieuws over Houtwijk zie ook kopje 'Nieuwsmedia' hierboven...+++

Korte enquête

Hieronder volgt een korte enquête om uw wensen kenbaar te maken. Wij gaan de informatie verwerken en delen met alle organisaties die er mee aan de slag kunnen gaan. In maart trekken wij met de schoolbus van de Uithof door de wijk om u deelgenoot te maken van de vele mogelijkheden die er zijn om u zich thuis te laten voelen, onderdeel van uw straat, buurt en wijk en waar mogelijk u te informeren over de concrete stappen, die er gezet worden om de wijk nog leuker te maken.

Enquête

Maak uw eigen enquête voor feedback van gebruikers

Hartelijk dank voor uw reactie!