+++Fotoreportages heerlijk zomerse Caribbean Midsummerparty in Houtwijk - zie voor de link het nieuwsbericht hieronder++++++Laatste nieuws over Houtwijk zie kopje 'Nieuwsmedia' hierboven...++++++Zie voor meer informatie ook onze digitale nieuwsbrieven - via menubalk hierboven+++

Toelichting wijkagent Houtwijk
„Het is inderdaad zo dat naast de politie de gemeentelijke handhavingsteams zich vanaf heden nadrukkelijker gaan bemoeien met het fout parkeren in Loosduinen.Daar waar vroeger nog weleens ’afspraken’ gemaakt konden worden met de wijkagenten over parkeren op specifieke locaties hanteert de gemeente met haar handhavers vanaf nu een eigen parkeerbeleid.Dit betekent dat de wijkagenten hier geen invloed meer op hebben en dat er bekeuringssituaties kunnen ontstaan op gedooglocaties zoals het geval is bij het parkeren buiten de vakken in woonerven.Handhavingsteams zullen zo mogelijk eerst nog een korte periode waarschuwingsbonnen uitdelen alvorens tot verbaliseren over te gaan”, meldt onze wijkagent Martin Taal.Overigens,  de gemeente zal onmiddellijk na de invoering van betaald parkeren in de Mensenrechtenbuurt (vanaf 3 oktober) strak gaan handhaven op foutparkeerders!”