+++Nieuwe maandelijkse digitale nieuwsbrief uit - zie menu 'Nieuwsbrief' hierboven+++++++++Doe ook mee aan speciale actie ''Welkom in Houtwijk...' zie nieuwsbericht hieronder+++Laatste nieuws over Houtwijk zie ook kopje 'Nieuwsmedia' hierboven...+++

Een slavist in Loosduinen/Houtwijk

rob brink20.06.2016 - In het recent verschenen Houtwijkblad werd al gemeld dat onze wijkgenoot Rob Brink tijdens een vakantie in Bulgarije was overleden. Rob was sinds kort als bestuurslid actief binnen het Wijkberaad Houtwijk en zat ook in de redactie van het Houtwijkblad en de Houtwijksite. In het AD editie Den Haag staat vandaag in de rubriek 'Van Wieg tot Graf ' een uitgebreid in memoriam over hem. Klik hier voor het volledige artikel.