+++Fotoreportages heerlijk zomerse Caribbean Midsummerparty in Houtwijk - zie voor de link het nieuwsbericht hieronder++++++Laatste nieuws over Houtwijk zie kopje 'Nieuwsmedia' hierboven...++++++Zie voor meer informatie ook onze digitale nieuwsbrieven - via menubalk hierboven+++

Zesde lustrumfeest bewonersvereniging 't Kleine Hout

ORuudp zaterdag 5 september heeft de bewonersvereniging 't Kleine Hout haar 6e Lustrumfeest gevierd. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst werd wijkgenoot Ruud Wingen tot erelid van de vereniging benoemd, omdat hij dertig jaar als penningmeester actief is geweest. Daarnaast verraste stadsdeelwethouder Ingrid van Engelshoven hem met de Haagse stadspenning (zie afbeelding). Met deze onderscheiding bedankt het gemeentebestuur vrijwilligers voor hun inzet voor de stad.

Nieuwsbrief ’t Kleine Hout
Klik hier voor een verslag van dit 6e Lustrumfeestvan de vvb ’t Kleine Hout.
De presentatie van voorzitter Paul Buijtelaar en de toespraak van de wethouder Ingrid van Engelshoven zijn te zien en te horen op ons TV kanaal: 
Presentatie Paul Buijtelaar:
Toespraak Ingrid van Engelshoven

Bijzondere wijkgenoten
Tijdens zijn presentatie besteedde Paul Buijtelaar ook aandacht aan
andere wijkgenoten die iets heel bijzonders gedaan hebben. Zo vertelde hij dat het 7 oktober 2015 precies 25 jaar geleden is dat de eerste Nederlander op de Mount Everest stond en dat deze hemelbestormer gewoon René de Bos is die al vele jaren met zijn gezin op het Margadaterf woont. En daar woont ook al dertig jaar Joke Bijleveld. Zij was in de periode 1959-1964 liefst twee keer Nederlands kampioen 100 meter hardlopen en drie keer Nederlands kampioen verspringen. Ook nam zij deel aan twee Olympische spelen: in 1960 in Rome en in 1964 in Tokyo! Ook meldde Paul dat een wijkgenoot betrokken was bij ’Stars on 45’, in 1981 over de hele wereld een nummer 1 hit. Een compilatie van Beatle-nummers niet gezongen door henzelf, maar gewoon door ene Bas Muijs uit het Kleine Hout! Senior wel te verstaan, want junior is vooral nu bekend van o.a. GTST en andere films/TV programma’s.