+++Fotoreportages heerlijk zomerse Caribbean Midsummerparty in Houtwijk - zie voor de link het nieuwsbericht hieronder++++++Laatste nieuws over Houtwijk zie kopje 'Nieuwsmedia' hierboven...++++++Zie voor meer informatie ook onze digitale nieuwsbrieven - via menubalk hierboven+++

 

Meer informatie

In de verschillende artikelen in Houtwijkblad 1/2017 wordt verwezen naar meer informatie op onze website. Hieronder staat een en ander op een rijtje:

Pagina 4 en 5
Voorjaarsledenvergadering
Het (concept)verslag van deze vergadering is binnenkort terug te vinden op onze website. Zie: www.wijkberaadhoutwijk.nl - menu: Wijkberaad Houtwijk/Verslaggeving

Pagina 6 en 7
WhatsAppgroepen in opmars in Houtwijk
Zie www.alerteburen.nl voor WhatsAppgroepen Buurtpreventie en www.nextdoor.nl voor buurtapp Houtwijk.