+++Nieuwe maandelijkse digitale nieuwsbrief uit - zie menu 'Nieuwsbrief' hierboven+++++++++Doe ook mee aan speciale actie ''Welkom in Houtwijk...' zie nieuwsbericht hieronder+++Laatste nieuws over Houtwijk zie ook kopje 'Nieuwsmedia' hierboven...+++

Zomeruitgave Houtwijkblad...

hwb22016voorpagina15.06.2016 - In deze zomeruitgave onder meer het hoofdartikel met een terugblik op de Algemene Voorjaarsledenvergadering ('Ook in jubileumjaar veel potjes op het vuur...'), een artikel over de effectieve inbraakpreventie in Houtwijk ('Alert zijn en blijven...') en aandacht voor de talrijke activiteiten in verband met het 35-jarig bestaan van Wijkberaad Houtwijk dit jaar.

Verspreiding
Huis-aan-huis-verspreiding papieren versie: week 24. Klik hier voor de digitale versie. Klik hier voor overzicht eerder verschenen uitgaven van het Houtwijkblad.