+++Fotoreportages heerlijk zomerse Caribbean Midsummerparty in Houtwijk - zie voor de link het nieuwsbericht hieronder++++++Laatste nieuws over Houtwijk zie kopje 'Nieuwsmedia' hierboven...++++++Zie voor meer informatie ook onze digitale nieuwsbrieven - via menubalk hierboven+++

Kerstuitgave Houtwijkblad...

voorkandhwb4201612.12.2016 - In dit kerstnummer, tevens speciale jubileumuitgave, onder meer een hoofdartikel met een overzicht van belangrijke Houtwijkzaken en drie artikelen over het heden, verleden en de toekomst van Houtwijk. Daarnaast staan enkele wijkgenoten en andere direct-betrokkenen stil bij het 35-jarig jubileum van Wijkberaad Houtwijk en wordt er ook teruggeblikt op de feestelijke afsluiting van dit historische jubileumjaar. En er is nog veel meer nieuws te lezen. Zie hieronder via 'Lees meer' voor allerlei aanvullende informatie. Huis-aan-huis-verspreiding papieren versie: week 50 (midden december). Klik hier voor de digitale versie. Klik hier voor overzicht eerder verschenen uitgaven van het Houtwijkblad. 


Meer informatie

In de verschillende artikelen in Houtwijkblad 4/2016 wordt verwezen naar
meer informatie op onze website. Hieronder staat een en ander op een rijtje:

Pagina 4 en 5
Najaarsledenvergadering
Het (concept)verslag van deze vergadering is binnenkort terug te vinden op onze website.
Zie: www.wijkberaadhoutwijk.nl - menu: Wijkberaad Houtwijk/Verslaggeving

Actuele Houtwijkzaken
Zie hiervoor ook de rubriek ’Belangrijke informatie’ op de homepage van onze website.

Kennismaking met Jan Visserman
Klik hier voor meer informatie

Pagina 9
Wat historische feiten op een rij...
Klik hier voor Wijkprogramma 2016-2019.

Pagina 11
Zo staat Houtwijk er nú voor...
Klik hier voor Toekomstvisie Loosduinen/Houtwijk 2040

Pagina 15
De zeven in Houtwijk...

Het volledige voorleesboek ’De zeven en de verrijzenis van Mordidval…’kan worden besteld bij Bol.com

Pagina 17
Feestelijke afsluiting historisch jubileumjaar
Klik hier voor de volledige fotoreportage