+++Fotoreportages heerlijk zomerse Caribbean Midsummerparty in Houtwijk - zie voor de link het nieuwsbericht hieronder++++++Laatste nieuws over Houtwijk zie kopje 'Nieuwsmedia' hierboven...++++++Zie voor meer informatie ook onze digitale nieuwsbrieven - via menubalk hierboven+++

Algemene Ledenvergadering (voorjaar 2016)

Op P kopiewoensdag 23 maart 2016  waren bewoners van Houtwijk en andere belangstellenden weer van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering (voorjaar) van Vereniging Wijkberaad Houtwijk. Deze bijeenkomst werd gehouden in Zorgcentrum Houthaghe, Toon Dupuisstraat 10, Den Haag. Allerlei actuele Houtwijkzaken kwamen aan de orde, zoals het thema Parkeerproblematiek en het thema Plaatsing ORACs (Ondergrondse RestAfval Containers). 

 

 

 

 


Belangrijke agendapunten
• Opening/mededelingen
• Vaststellen verslag oktober 2015
• Vaststellen Jaarverslag 2015
• Financieel beleid
• Kascommissie/-verkiezing
• Bestuursverkiezing
• Thema Parkeerproblematiek
• Thema Plaatsing ORACs*
• Rondvraag/sluiting
De vergadering wordt afgesloten met een drankje. De vergaderstukken zijn een uur voor de vergadering verkrijgbaar in de
vergaderzaal of - op aanvraag - bij het kantoor van het wijkberaad (zie pagina 15).


Definitieve agenda
Klik hier voor de definitieve agenda

Documentatie
De volledige uitnodigingsbrief, plus agenda, overzicht bestuursleden en andere relevante documentatie zijn te vinden op onze website www.wijkberaadhoutwijk.nl. . Daar zijn ook de jaarverslagen vanaf 2008 en de notulen van alle ledenvergaderingen vanaf 2007 digitaal opgeslagen. 

Notulen Algemene Ledenvergadering (voorjaar 2016)
Zodra beschikbaar worden de notulen op onze website geplaatst.