+++Fotoreportages heerlijk zomerse Caribbean Midsummerparty in Houtwijk - zie voor de link het nieuwsbericht hieronder++++++Laatste nieuws over Houtwijk zie kopje 'Nieuwsmedia' hierboven...++++++Zie voor meer informatie ook onze digitale nieuwsbrieven - via menubalk hierboven+++

Lente-uitgave Houtwijkblad...

hwb12016In deze lente-uitgave onder meer het hoofdartikel over het Wijkprogramma Houtwijk 2016-2019 (’Door samenwerking onze ambities waar maken…’), een artikel met een feestelijke terug- en vooruitblik op het 35-jarig bestaan van Wijkberaad Houtwijk dit jaar en met een uitnodiging aan alle Houtwijkers voor onze voorjaarsledenvergadering op woensdag 23 maart 2016.

Verspreiding
Huis-aan-huis-verspreiding papieren versie: week 9. Klik hier voor de digitale versie. Klik hier voor overzicht eerder verschenen uitgaven van het Houtwijkblad.