+++Nieuwe maandelijkse digitale nieuwsbrief uit - zie menu 'Nieuwsbrief' hierboven+++++++++Doe ook mee aan speciale actie ''Welkom in Houtwijk...' zie nieuwsbericht hieronder+++Laatste nieuws over Houtwijk zie ook kopje 'Nieuwsmedia' hierboven...+++

Lente-uitgave Houtwijkblad...

hwb12016In deze lente-uitgave onder meer het hoofdartikel over het Wijkprogramma Houtwijk 2016-2019 (’Door samenwerking onze ambities waar maken…’), een artikel met een feestelijke terug- en vooruitblik op het 35-jarig bestaan van Wijkberaad Houtwijk dit jaar en met een uitnodiging aan alle Houtwijkers voor onze voorjaarsledenvergadering op woensdag 23 maart 2016.

Verspreiding
Huis-aan-huis-verspreiding papieren versie: week 9. Klik hier voor de digitale versie. Klik hier voor overzicht eerder verschenen uitgaven van het Houtwijkblad.