+++Fotoreportages heerlijk zomerse Caribbean Midsummerparty in Houtwijk - zie voor de link het nieuwsbericht hieronder++++++Laatste nieuws over Houtwijk zie kopje 'Nieuwsmedia' hierboven...++++++Zie voor meer informatie ook onze digitale nieuwsbrieven - via menubalk hierboven+++

wijkprogrammaHoutwijk ondertekent convenant 'De Buurt Bestuurt"

Donderdagmorgen werd in Houtwijk het convenant 'De Buurt Bestuurt' ondertekend door winkeliers, woningcorporaties, Zorgcentrum Houthaghe, Stichting Vóór, Wijkberaad Houtwijk en wethouder Ingrid van Engelshoven. Het doel is om gezamenlijk er voor te zorgen dat het in Houtwijk nog aangenamer wordt om te verblijven dan dat het er al was. "Als voorzitter van Wijkberaad Houtwijk heb ik er erg veel zin in om samen met mijn team van bestuursleden ons steentje aan het geheel bij te dragen", meldt Ramon Meesters. Klik hier voor meer informatie (Wijkprogramma Loosduinen/Houtwijk 2016-2019).